लेखापरीक्षक नियुक्ति सम्बन्धी सूचना ।

By |2023-10-09T11:24:40+00:00September 5, 2023|Notice|Comments Off on लेखापरीक्षक नियुक्ति सम्बन्धी सूचना ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको छात्रवृत्तिको नतिजा सम्बन्धी सूचना ।

यस गुप्तेश्वर महादेव बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययनरत तपशिल बमोजिमका विद्यार्थीहरुले विश्वविद्यालय [...]

By |2023-08-14T06:59:22+00:00August 4, 2023|Notice|Comments Off on विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको छात्रवृत्तिको नतिजा सम्बन्धी सूचना ।
Go to Top