Shivam Shahi Thakuri

President

Shivir Shrestha

Vice-President

Smriti Thapa

Secretary

Prabesh Dhakal

Sub-Secretary

Shristi Shahi

Treasurer

Roshan Khatri

Member

Saurab Marashani

Member

Puspa Chaulagai

Member

Arpana Banstola

Member

Salina Parajuli

Member

Salina Parajuli

Member

Pramod Thapa

Member

Praveen Chapagain

Member

This record is updated on 2024 April 28