तृतीय वर्षको भर्ना सम्बन्धी सूचना

यस क्याम्पसमा स्नातक तह, तृतीय वर्षमा भर्ना हुने विद्यार्थीहरुले मिति ः २०७५ भाद्र मसान्त सम्म भर्ना हुनका लागि यो सूचना जारी गरिएकोछ । अन्यथा नियमानुसार विलम्ब शुल्क लाग्ने व्यहोरा अवगत गराईन्छ ।

पुनश्च ः उक्त तहको पठन–पाठन मिति २०७५ भाद्र १ गते देखि सुरु हुने हुँदा सम्बन्धित विद्यार्थीलाई उपस्थितीका लागि अनुरोध गरिन्छ ।

क्याम्पस प्रशासन

सरसफाइ कार्यक्रममा सहभागी हुने सूचना

यहि मिति २०७५ साल श्रावण १९ गते शनिवारका दिन पोखरा लेखनाथ म.न.पा. वडा नं. १७ को डेभिजफल–छोरेपाटन क्षेत्रमा नागरिक समाज पोखराद्वारा बृहत सरसफाइ कार्यक्रमको आयोजना गरिएकाले यस क्याम्पसका शिक्षक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीहरुलाई उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।

कार्यक्रम
मिति ः २०७५ श्रावण १९ गते शनिवार
समय ः विहान ठिक ७ बजे
स्थान ः डेभिजफलमा जम्मा हुने