स्नातक तह, ब्यवस्थापन र शिक्षाशास्त्र संकाय तेस्रो वर्षको परिक्षा फारम खुलेको सूचना । नियमित / आम्सिक/ मौका परिक्षार्थीहरुको लागि ।

No photo description available.