त्रिभुवन बिश्वबिद्धालयद्वारा लिइने वार्षिक परिक्षा स्नातक तह, ३/४ बर्से कार्यक्रम, प्रथम बर्षको पूरा तथा आम्सिक परिक्षा फारम २०७३ खुलेको ब्यहोरा सूचित गरिन्छ। यहि मिति २०७३/०३/२६ गते भित्र परिक्षा आबेदन फाराम भर्नु होला । अन्य जानकारीको लागि क्याम्पस प्रसासनमा बुझ्नुहोला ।

take a look at the site herehis comment is heresee this websitecustom phone casephone case wallet
२०७३/०३/२६