सायद टिकट स्टब  र 'AFFILIATED τΟ TRIBHUVAN UNIVERSITY Gupteshwor Mahadev Multiple Campus गुप्तेश्वर महादेव बहुमुखी क्याम्पस Chhorepatan, Pokhara-17, Kaski, Gandaki Province, Nepal (Accredited-by University Grants Commission UGC), Nepal, (2021 A.D.) च.नं. सार्वजनिक विदा सम्वन्धी सूचना नेपाल सरकार, गृह मन्तालयको मिति ನెಂಗಿ गतेको सूचना बमोजिम "सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूको मैत्रीपूर्ण निमम्त्णामा मित्राष्ट्र कतारका अमिर मौसूफ शेख तमिम बिन हमाद अल थानीज्यूले ग्नुंहुने नेपालको राजकीय भ्रमणको अवसरमा २०६१ साल वैशाख 99 गते मझ्गलबारका दिन नेपालभर सार्वजनिक बिदा निर्णय भएकाले उक्त दिन यस क्याम्पसको पठन-पाठन तथा प्रशासनिक कार्य बन्द रहने व्यहोरा सम्बन्थधित सवैमा जानकारी गराइन्छ (धर्मराज क्याम्पस प्रमुख फयामस प्रमुख +977-61-455677 9856059677 gupteshwormmc@gmail.com @gmmepokhara @gmmepokhara' भन्ने पाठ को फोटो हुनसक्छसायद ‎'‎नेपाल सरकार पत्र संख्या:- गृह मन्त्रालय प्राप्त पत्र संख्या र मिति:- च.नं.:- मैपाल सरकार 일 मन्तालে सिंह्दरवार, काठमाडीं नेपाल सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी सूचना नेपाल सरकार, मन्त्रपरिषद्को मिति ನಿಂದ9ಿ/09/0 को बैठकवाट "सम्माननीय राष्टरपरति श्री रामचनद्र पौडेलण्यूको मैत्रीपूर्ण निमन्तणामा मित्राष्ट्र कतारका अमिर मौसूफ शेख तमिम बिन हमाद अल थानीज्यूले गर्नुहुने नेपालको राजकीय भ्रमणको अवसरमा संवत् २०5१ साल वैशाख 1 गते मड्गलवारका दिन नेपालभर सार्वजनिक विदा दिने निर्णय भएको द्यहोरा सबैको जानकारीका लागि अनुरोघ 잭 मिति: २०५१/०१/१० २०६१/ ने.सं.: ۹۹۷۷ चैलाख्व لا۷ सोमवार 1mnmC नारायण प्रसाद भड्टराई सहसचिव/ प्रवक्ता‎' भन्ने पाठ‎ को फोटो हुनसक्छ