यहि मिति २०७४ साल श्रावण ३० गते कृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा राष्ट्रिय विदा र ३१ गते टोटे पर्वको अवसरमा स्थानीय विदा हुने व्यहोरा सूचित गरिन्छ ।
प्रशासन शाखा