त्रिभुवन बिश्वबिद्धालयको सूचना अनुसार व्यवस्थापन र शिक्षाशास्त्र संकाय तर्फका ३ वर्षे र ४ वर्से स्नातक तह (BBS/B.Ed.) दोस्रो वर्षका नियमित (पूरा तथा आंशिक) मौका परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूको परीक्षा आवेदन फारम भर्न छुट्न गएको भएमा त्यस्ता परीक्षार्थीहरूलाई यो सूचना प्रकाशित भएको मिति देखि नै दोब्बर दस्तुर सहित मिति २०७७ चैत्र १८ गते भित्र आवश्यक प्रक्रिया पु¥याई यस क्याम्पसमा परीक्षा आवेदन फारम भरि बुझाई सक्नु पर्नेछ । अन्यथा त्यस्ता फारम उपर क्याम्पसले कुनै कारवाही नगर्ने कुरा पनि सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकोछ ।