सायद टिकट स्टब  र 'AFFILIATED ΤΟ TRIBHUVAN UNIVERSITY Gupteshwor Mahadev Multiple Campus गुप्तेश्वर महादेव क्याम्पस Chhorepatan, Pokhara-17, Kaski, Gandaki Province, fUGC), Nepai, स्नातक तह, प्रथम २०८१-०३-२४ छात्रवृत्ति नतिजाको गुष्तेश्वर महादेब बलुमुखी पोखराले अध्ययनरत प्रणालीअन्तरग्त बीमइ लिइएको अन्तर्यार्तीबाट छात्रछात्राहरुको विवरण निम्नानुसार कात्रबृति छनोट लागि खानमृतिसम्बन्धी २०८= छात्रबृतनि छनोट सम्बदध अनसाचाहरुलाई सूपित वरिन्दा| विदयार्थींहुको कोटागत जेहन्दार कोटा (गुप्तेश्वर महादेंब बहुमुखी कार्यविधिको अनुसूचि बमोजीम) छान्रवृति वितरण कार्यविधी-२०८०' जेहन्दार परिचछेद नागथर बुदिजा प्राप्ताइक मगर आवधिक छानर्बुति बस्ताकोटी कोटा (गुप्तेश्वर महार्देव बचुमुखी क्याम्पस, छात्रबृति वितरण कार्यविधी-२०८०' कार्यबिधिको अनुसूचि बमोजीम) सड़काय रोल परिच्छेद शाप्ताडक् උം-300ෝ आत्रनृति आवाधेक आरक्रित काॉफयत लानगाद CO.RP93 c3.00 P00% <ဇ-၃၀၃ ८३.०९ ૮૨.૨३ 900% 9日日% @gmmcpokhara' भन्ने पाठ को फोटो हुनसक्छब्लुप्रिन्ट, फ्लोर योजना, टिकट स्टब  र पाठ को चित्रण हुन सक्छ