स्नातक तह, तेस्रो र चौथो बर्षको भर्ना सम्बन्धि सूचना ।

सायद पाठ को तस्बिर हुनसक्छ