क्याम्पस प्रमुखको आवश्यकतामिति : २०७९ साउन ९ गतेको आदर्श समाज रास्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित सूचना ।