छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना

उपर्युक्त सम्बन्धमा यस क्याम्पसद्वारा वार्षिक रूपमा प्रदान गरिने खुला तथा समावेशी (गरिब, दलित, जनजाति/मधेसी, महिला, भौगोलिक क्षेत्र र अपाङ्ग) छात्रवृत्ति छनौटका लागि क्याम्पसमा स्नातक तह व्यवस्थापन र शिक्षा सङ्कायमा अध्ययनरत सम्पूर्ण छात्र/छात्रालाई यही मिति २०७६ ज्येष्ठ मसान्तभित्र आवश्यक रीत पु¥याई निवेदन पेश गर्न सूचित गरिन्छ ।

पुनश्च ः छात्रवृत्ति आवेदन फारम क्याम्पस प्रशासनबाट उपलब्ध गराइने छ ।

निवेदनका साथ पेश गर्नु पर्ने कागजातहरू
खुला (जेहेन्दार) शीर्षकमा छात्रवृत्तिको निवेदन दिनेहरूले पेश गर्नुपर्ने कागजातहरू ः
१. +२ तहमा कम्तीमा व्यवस्थापन सङ्कायका लागि CGPA २.८० र शिक्षा सङ्कायमा CGPA २.४१ ल्याई उत्तीर्ण भएको लब्धाङ्कपत्रको प्रतिलिपि (हाल प्रथम वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको हकमा मात्र)

२. आफूले अध्ययन पूरा गरेको मा.वि.मा सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याएका विद्यार्थीले उक्त विद्यालयबाट
सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याएको सिफारिस पत्र । (हाल प्रथम वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको हकमा मात्र)

३. त्रि.वि.वि. को अघिल्लो वर्षको वार्षिक परीक्षा र यस क्याम्पसले लिएको आन्तरिक परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याएको नतिजाको लब्धाङ्कपत्रको प्रतिलिपि पेश गर्नु पर्नेछ ।

समावेशी शीर्षकको हकमा
४. अपाङ्ग शीर्षकमा आवेदन फारम भर्दा अपाङ्गताको प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ ।
५. प्रथम वर्षसहित अन्य वर्षको हकमा खुला शीर्षकमा त्रि.वि.द्वारा लिइएको वार्षिक परीक्षा (प्रथम वर्षबाहेक) र क्याम्पसले लिएको आन्तरिक परीक्षामा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीले मात्र रेजा लगाउने ।
६. खुला (जेहेन्दार) शीर्षकमा प्रथम वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीको हकमा माध्यमिक तहमा कम्तीमा व्यवस्थापन सङ्कायका लागि CGPA २.८० र शिक्षा सङ्कायमा CGPA २.४१ ल्याई उत्तीर्ण भएका तथा आफूले अध्ययन पूरा गरेको मा.वि.मा सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याएका विद्यार्थीहरूले मात्र रेजा लगाउने ।

………………
संयोजक
छात्रवृत्ति छनौट उपसमिति

Project Report तयार पार्ने सम्बन्धी सूचना

यस क्याम्पसमा स्नातक तह, व्यवस्थापन संकाय (वी.वी.एस.) चौथो वर्षको परीक्षा दिएका विद्यार्थीहरुले Project Report तयार गरी यही मिति २०७६ बैशाख ३० गते भित्र तोकिएका Supervisor द्वारा प्रमाणित गरि आफ्नो विभागमा बुझाउनुहुन जानकारी गराईन्छ । मिति २०७६ बैशाख ३१ गते विहान ७ बजे देखि १० बजे सम्म VIVA गरिने भएकाले उक्त समयमा अनिवार्य उपस्थित हुनका लागि सूचित गरिन्छ ।

अध्यापन अभ्यास शिक्षण कार्यक्रमको फारम भर्ने सूचना

यस क्याम्पसमा शिक्षाशास्त्र सङ्कायतर्फ स्नातक तह चौथो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले अध्यापन अभ्यास कार्यक्रम (Teaching Practice-440) मा सहभागी हुन निम्नानुसार आवेदन फारम भरी बुझाउनुहुन सम्बन्धित सबैका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । आवेदन फारम क्याम्पस प्रशासनबाट उपलब्ध हुनेछ ।

दरखास्त फारम भर्ने अवधिः– २०७५ चैत्र २९ देखि २०७६ बैशाख ३० गतेसम्म ।

आवश्यक कागजातहरू
१. चौथो वर्षको परीक्षा प्रवेशपत्रको प्रतिलिपि
२. पासपोर्ट साइजको १ प्रति फोटो
३. लेखाशाखामा रु. १०००÷ तिरेको रसिद
पुनश्च ः सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूले आ–आफ्नो विषयको प्रयोगात्मक कार्य तथा प्रतिवेदन तयार गरी विषय शिक्षकलाई मिति २०७६ बैशाख ३१ सम्म बुझाउनुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

विभागीय प्रमुख
अध्यापन अभ्यास विभाग

द्वितीय वर्षको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना

 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा सञ्चालन हुने २०७६ सालको वार्षिक परीक्षामा सम्मितिल हुने यस क्याम्पसमा अध्ययनरत स्नातक तह, व्यवस्थापन र शिक्षाशास्त्र सङ्काय द्वितीय वर्षका ४ वर्षे नियमित तथा आंशिक र ३ वर्षे आंशिक परीक्षार्थीले मिति ः २०७६ साल बैशाख २५ गते सम्ममा परीक्षा आवेदन फारम भरि बुझाउन हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

अन्य जानकारीका लागि क्याम्पस प्रशासनमा सम्पर्क गर्नुहोला ।

क्याम्पस प्रशासन

त्रिभुवन बिश्वबिद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले २०७६ सालमा संचालन गर्ने ३/४ बर्षे स्नातक तह तेस्रो बर्षको व्यवस्थापन, शिक्षाशास्त्र संकायका नियमित तथा आंशिक परीक्षाको समयतालिका

No photo description available.