४ वर्षे स्नातक तह चौथो वर्षको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा सञ्चालन हुने २०७४ सालको वार्षिक परीक्षामा सम्मितिल हुने यस क्याम्पसमा अध्ययनरत व्यवस्थापन संकाय चौथो वर्षका  (चार वर्षे) नियमित तथा आंशिक परीक्षार्थीले मिति ः २०७४ साल पौष  ३ गते सम्ममा परीक्षा आवेदन फारम भरि बुझाउन हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
परीक्षा फारम भर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू

१. परीक्षा आवेदन फारम भर्दा क्याम्पस पोशाक लगाएर खिचेको पासपोर्ट साईजको फोटो दुइ प्रति,

२. म्याद सकिएको ७ दिन भित्र दोब्बर दस्तुर लिई फारम बुझिने छ । उक्त मिति भित्र परीक्षा आवेदन फारम नबुझाएमा क्याम्पस जवाफदेहि हुने छैन ।

३. परीक्षा आवेदन फारम बुझाउन भन्दा पहिला क्याम्पसमा बुझाउनु पर्ने सवै शुल्कहरू अनिवार्य    रुपमा बुझाएको हुनुपर्नेछ ।
४. परीक्षा फारममा त्रि.वि. रजिष्टे«शन नं. लेख्नु अनिवार्य छ ।

५. परीक्षा आवेदन फारम भर्दा फारमको पछाडी नियमित परीक्षार्थीले तृतीय वर्षको र आंशिक    परीक्षार्थीले चौथो वर्षको परीक्षा रोल नं. र परीक्षा दिएको साल अनिवार्य रुपमा लेख्नुपर्ने छ ।

क्याम्पस प्रशासन

आवश्यकता

गुप्तेश्वर महादेव बहुमुखी क्याम्पस, पोखरा लेखनाथ म.न.पा– १७, छोरेपाटनमा प्रातः कार्यक्रमका लागि  तपशिल बमोजिम आंशिक शिक्षकको पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुबाट आफ्नो व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक योग्यता र अनुभवको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि सहित दरखास्त आह्वान गरिन्छ ।

१. विषय ः अङ्ग्रेजी

२. योग्यता ः एम.ए./एम.एड्.

३. उत्तीर्ण श्रेणी ः कम्तिमा द्वितीय

४. संख्या ः १

५. अनुभवीलाई ग्राह्यकता

दरखास्त बुझउने अन्तिम मिति ः २०७४ मंसिर १ गते समय ः बेलुका ५ बजे भित्र

थप जानकारीका लागि

क्याम्पस प्रशासन

गुप्तेश्वर महादेव बहुमुखी क्याम्पस

पोखरा लेखनाथ म.न.पा.–१७, छोरेपाटन,

०६१–४६५६७७