विदा सम्बन्धी सूचना

यहि मिति २०७४ भाद्र १३ गते गौरा पर्वको पावन अवसरमा सार्वजनिक विदा हुने भएकाले उक्त दिन यस क्याम्पसमा पठन–पाठन तथा प्रशासनिक कार्य बन्द रहने व्यहोरा सूचित गरिन्छ ।

क्याम्पस प्रशासन

विदा सम्बन्धी सूचना

यहि मिति २०७४ साल श्रावण ३० गते कृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा राष्ट्रिय विदा र ३१ गते टोटे पर्वको अवसरमा स्थानीय विदा हुने व्यहोरा सूचित गरिन्छ ।
प्रशासन शाखा

तेस्रो वर्षको भर्ना खुलेको सूचना

 

यस क्याम्पसमा अध्ययनरत स्नातक तह, B.Ed, BBS तेस्रो वर्षको भर्ना यहि मिति २०७४ भाद्र २३ गते शुक्रवार सम्म तोकिएकाले सम्वन्धीत विद्यार्थीहरूको लागि यो सूचना जारी गरिएको छ । तोकिएको समय पछि भर्ना हुन आएमा रु. ५००/ जरीवाना लाग्ने छ ।

क्याम्पस प्रशासन

विषय ः छात्रवृत्ति आवेदन दिएका विद्यार्थीहको अन्तरवार्ता सम्बन्धमा ।

यस क्याम्पसले मिति २०७४/०२/२१ र २०७४/०४/०६ गतेका सूचनाका आधारमा आ.व. ०७३/०७४ को छात्रवृत्तिका विभिन्न शीर्षकहरूमध्ये संस्थाको नियमानुसार जेहेन्दार शीर्षकमा क्याम्पसको शिक्षण शुल्कमा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूको नामावली क्याम्पसको सूचना पाटीमा प्रकाशन गरिएको छ । अन्य शीर्षकमा छात्रवृत्तिको आवेदन दिएका विद्यार्थीहरूले निम्न मिति र समयमा हुने अन्तर्वार्तामा अनिवार्य उपस्थित हुन अनुरोध छ । कुनै कारणबस उक्त अन्तर्वार्तामा समाबेश नहुने विद्यार्थीको पुनः अन्तर्वार्ता लिन क्याम्पस बाध्य हुने छैन ।
अन्तर्वार्ताको समय तालिकाः
# मिति २०७४/०४/२२ भर्ना वर्ष ०७० र ०७१ का शिक्षाशास्त्र तथा व्यवस्थापन सङ्काय,
# मिति २०७४/०४/२३ र २४ भर्ना वर्ष ०७२ का शिक्षाशास्त्र तथा व्यवस्थापन सङ्काय,
# मिति २०७४/०४/२५, २६ र २७ भर्ना वर्ष ०७३ का शिक्षाशास्त्र तथा व्यवस्थापन सङ्काय,
समय ः विहान ८ बजे देखि १० बजेसम्म
संयोजक
छात्रवृत्ति उप–समिति