स्नातक तह, प्रथम बर्षको परिक्षा आबेदन भर्न छुटेका विद्यार्थीहरुको लागि सूचना ।

फोटो विवरण उपलब्ध छैन।