तृतीय वर्षको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा सञ्चालन हुने २०७५ सालको वार्षिक परीक्षामा सम्मितिल हुने यस क्याम्पसमा अध्ययनरत व्यवस्थापन र शिक्षाशास्त्र सङ्काय तृतीय वर्षका ४ वर्षे नियमित तथा आंशिक र ३ वर्षे आंशिक परीक्षार्थीले मिति ः २०७४ साल माघ  ९ गते सम्ममा परीक्षा आवेदन फारम भरि बुझाउन हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । म्याद सकिएको ७ दिन भित्र दोब्बर दस्तुर लिई फारम बुझिने छ । उक्त मिति भित्र परीक्षा आवेदन फारम नबुझाएमा क्याम्पस जवाफदेहि हुने छैन । अन्य जानकारीका लागि क्याम्पस प्रशासनमा सम्पर्क गर्नुहोला ।

प्रशासन शाखा