कक्षा सञ्चाल सम्वन्धि सूचना

स्नातक तह, तृतीय वर्षको कक्षा यहि मिति २०७३ साउन १९ गते देखि सञ्चालन हुने हुदाँ सम्वन्धित विद्यार्थीहरुको लागि यो सूचना जारी गरिएको छ ।